CASHTA 5800UV

Loại: Máy đếm tiền

Giá

:

Liên Hệ

Liên Hệ Mua Hàng :

Model CASHTA 5800UV mới nhất 2019 

Hotline: 097.282.9293 - 091.712.3472 - 091.720.7004- 091.741.6009

 

Máy đếm tiền Model mới CASHTA 5800UV

* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền

*  Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài

Phát hiện tiền giả Polymer

* Phân biệt được mệnh giá khi đếm

* Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.

*  Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer

*  Máy đếm êm và cực kỳ chính xác

* Có hút bụi làm sạch mắt đếm

*  Máy đếm dài xếp tiền gọn sau khi đếm

máy đếm tiền CASHTA 5800UV