Hướng Dẫn Sử Dụng

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MITAPRO
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MITAPRO BẢN MỚI
Hướng dẫn sử dụng ổ khóa thông minh MITA S10+
HƯỚNG DẪN MÁY CHẤM CÔNG MÀN HÌNH MÀU VERSION 2019
Sơ đồ hệ thống đấu khóa cửa
Video Hướng dẫn sử dụng MITAPROV1
HDSD Phần mềm tuần tra bảo vệ
File WORD Hướng dẫn phần mềm MitaProV1
HDSD phần mềm chấm công Mitaco 5V2
Phần mềm điều khiển từ xa TeamViewer
HDSD máy chấm công màn hình trắng đen
HDSD Máy Chấm Công Thẻ Giấy UMEI Ne-5000, Ne-6000, CD-9820
HDSD Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ2200A & RJ-2200N
HDSD phần mềm tiếng Anh Attendance Management
Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005
Hướng dẫn NAT SQL (Xài MitaProV1 nhiều máy)