Hướng Dẫn Sử Dụng

Hướng dẫn sử dụng ổ khóa thông minh MITA S10+
Hướng dẫn sử dụng máy chấm công khuôn mặt
VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM MITAPRO 2020
VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MITAPRO 2020
Hướng dẫn sử dụng ổ khóa thông minh MITA S10+
HƯỚNG DẪN MÁY CHẤM CÔNG MÀN HÌNH MÀU VERSION 2019
Sơ đồ hệ thống đấu khóa cửa
HDSD Phần mềm tuần tra bảo vệ
HDSD phần mềm chấm công Mitaco 5V2
HDSD máy chấm công màn hình trắng đen