Phần Mềm Chấm Công

Driver kết nối cáp USB Ronald Jack T5
Phần mềm chấm công MitaPro version 2020
Phần mềm tuần tra bảo vệ loại sạc và không sạc 3.5.9 (2019)
Driver đầu đọc vân tay ZK 4500,4800
Phần mềm hỗ trợ từ xa TeamViewer
Phần mềm chấm công Tiếng Anh Attendance Management