Nguồn cho máy chấm công vân tay

Loại: Phụ kiện máy chấm công

Giá

:

Liên Hệ

Liên Hệ Mua Hàng :

Nguồn cho máy chấm công vân tay

  • Loại 5v- 2A  
  • Loại 12v – 3 A