Thẻ giấy chấm công chuẩn các dòng máy ( Hàng Việt Nam )

Loại: Phụ kiện máy chấm công

Giá

:

Liên Hệ

Liên Hệ Mua Hàng :

Tel: (028) 39891001 -1002 - 39897107 -110

Thẻ dùng cho các loại máy chấm công in kim hoặc in búa

Tel: (028) 39891001 -1002 - 39897107 -110