Hướng Dẫn Sử Dụng

HDSD Máy Chấm Công Thẻ Giấy UMEI Ne-5000, Ne-6000, CD-9820
HDSD Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ2200A & RJ-2200N
HDSD phần mềm tiếng Anh Attendance Management
Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005
Hướng dẫn NAT SQL (Xài MitaPro nhiều máy)